Teoria Inteligențelor Multiple a lui H. Gardner sugerează că noțiunea tradițională de inteligență bazată pe IQ (coeficientul de inteligență) are limitele ei și propune, în schimb, opt tipuri diferite de inteligență care să acopere o paletă mult mai largă a intelectului uman. Tipurile de inteligență, cele 8 dimensiuni fundamentale ale conceptului de inteligență multiplă, potrivit teoriei lui Gardner, sunt: verbală/lingvistică, logico-matematică, spațială, kinestezică, muzicală, intrapersonală, interpersonală și naturalistă. Abordarea învățării conform acestei teorii nu înseamnă explorarea a cat mai multe posibități de a învăța un lucru pentru a putea decide care dintre ele sunt cele mai potrivite pentru fiecare copil. Întotdeauna am căutat ca activitățile propuse către cei mici să stârnească multe ”oau–uri” știind că învățarea eficientă are la bază plăcerea și interesul. Am conceput acest proiect tematic folosind abordarea educațională STEAM:

  • Știință
  • Tehnologie
  • Experiment
  • Artă
  • Matematică