Registrul bunurilor primite cu titlul gratuit in cadrul activitatilor de protocol in exercitarea functiei

Codul etic al grădiniței „Peștișorul de aur” Năvodari

Procedura operațională privind circuitul documentelor

Procedura operațională privind accesul în unitate

Procedura privind „Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în anul școlar 2022-2023”

Procedură sistem de comunicare inter și intra instituțională

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității – an școlar 2022-2023

Procedură de sistem privind elaborarea procedurilor documentate (operaționale/de sistem)