Salomia Valentina

Prof. învățământ preșcolar - grupa "Steluța de mare"

Doamna Salomia Valentina este profesor învățământ primar și preșcolar, având gradul didactic I, titular în cadrul unității noastre, cu o vechime în învățământ de 22 ani.

După o formare inițială de specialitate în cadrul Colegiului de educatori și psihopedagogie „Pro Humanitas”, București, din cadrul Universității „Științele Educației”, București, a absolvit studii Universitare de licență, Ciclul I Bologna, în domeniul Științe ale Educației, în cadrul Universității Spiru Haret, București, Facultatea de Psihopedagogie Brașov, specializarea profesor învățământ primar și preșcolar.

Din anul 2017 – prezent este membru atât în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Constanța cât și în Registrul național al experților în management educațional .