Moldovanu Alina

Prof. învățământ preșcolar - grupa "Marinarii vestiți"

Doamna Moldovanu Alina este profesor învățământ primar și preșcolar, având gradul didactic I, titular în cadrul unității noastre, cu o vechime în învățământ de 23 ani.

După o formare inițială în cadrul Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila, specializare învățători – educatori, a urmat cursurile Universității „Dunărea de Jos” Galați, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, specializare Institutori – Limba Engleza obținând ulterior Atestatul de echivalare studii, domeniul Științe ale Educației, specializare Pedagogia Învățământului Primar si Preșcolar.