Furdui Elena

Prof. învățământ preșcolar - grupa "Broscuțele vesele"

Doamna Furdui Elena este profesor  învățământ primar și preșcolar, având gradul didactic I, titular în cadrul unității noastre, cu o vechime în învățământ de 16 ani.

După o formare inițială de specialitate în cadrul Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, Suceava, a urmat cursurile Facultății de Filosofie, specializarea Asistență Socială, Universitatea ”Al. Ioan Cuza”, Iași în prezent fiind masterand în cadrul programului de studii Masterat Didactic în Psihologie, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța.