Enache Mioara Angelica

Director

Doamna Enache Mioara Angelica, directorul Grădiniței cu program normal ”Peștișorul de aur”, Năvodari este profesor învățământ primar și preșcolar, având gradul didactic I, titular în cadrul unității noastre, cu o vechime în învățământ de 19 ani.

După o formare inițială de specialitate în cadrul Colegiului de educatori și psihopedagogie „Pro Humanitas”, București a obținut ulterior Atestatul de echivalare cu studii Universitare de licență, Ciclul I Bologna, în domeniul Științe ale Educației, în cadrul Universității din Pitești, în specializarea profesor învățământ primar și preșcolar.
Începând cu anul 2021 este membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Constanța.