Cozmenco Ștefania

Prof. învățământ preșcolar - grupa "Pescărușii"

Doamna Cozmenco Ștefania-Camelia este profesor învățământ primar și preșcolar, având gradul didactic I, titular în cadrul unității noastre, cu o vechime în învățământ de 27 ani.

După o formare inițială în cadrul Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța, specializare educatoare – învățătoare, a urmat cursurile din cadrul Universității Ovidius Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ulterior parcurgând și absolvind masteratul în domeniul Științe ale Educației, program de studii Management Educațional, în prezent fiind membru în Registrul național al experților în management educațional.